بلیط اتوبوس طارم و شماره شرکت های مسافربری ترمینال طارم

پایانه (ترمینال) طارم

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه طارم02432822213 - 02432822999
شکوفه های زیتون طارم02432822999