بلیط اتوبوس یزد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال یزد

ترمینال پایانه الغدیر

شرکت مسافربریتلفن تماس
عدل ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 703537236752 - 03537237001
گیتی نورد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1203532829393 - 03537236662
میهن نور ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 403537236661
آسیا سفر ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1303537232400
پیک صبا ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1703537201700
ایران پیما ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 103537236768
سیروسفر یزدترمینال پایانه الغدیر03537232100
گیتی پیما یزدترمینال پایانه الغدیر03537236761 - 03537234800
ترابر بی تا یزدترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1503537236778
تک سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1303537238400
ماهان سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر03537233888
ایمن سفر ایرانیان یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 603537236664
همسفر چابکسواران یزد ترمینال پایانه الغدیر03537236660 - 03537236732
لوان نور یزد ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 803537236771
ترمینال پایانه الغدیر یزد03537236901
آریا سفر ترمینال پایانه الغدیر - تعاونی 1103537231110
رویال سفر ترمینال پایانه الغدیر03537234500

ترمینال پایانه امام علی

شرکت مسافربریتلفن تماس
ترمینال پایانه امام علی03537202724
آسیاسفر یزد ترمینال پایانه امام علی03537203272
میهن نور آریا ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 403537204145
عدل یزد ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 703537204540
تک سفر یزد ترمینال پایانه امام علی - تعاونی 1303537204541
سیروسفر ترمینال پایانه امام علی03537202724