بلیط اتوبوس آبادان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آبادان

ترمینال پایانه آبادان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پیک صبا آبادان - تعاونی 1706153327777 - 0615325525209160917010
09160917010
تک سفر آبادان06153255152 - 096631193009168310696
09168310696
سیروسفر آبادان0615325503109163338507
09163338507
رویال سفر آبادان06153255446
آریا سفر آسیا آبادان - تعاونی 1106153255044
همسفر چابکسواران آبادان06153255110 - 0939003787809353437590
09353437592
ایران پیما آبادان - تعاونی 106153255010 - 0615332000609167670497
09167670497
ترابر بی تا آبادان - تعاونی 1506153255015
ترمینال پایانه آبادان06153255110-