قیمت بلیط اتوبوس آبادان عسلویه

تک سفر آبادان

ترمینال آبادان -> عسلویه سفر خوبی برای شما آرزومندیم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوبی برای شما آرزومندیم

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

پیک معتمد آبادان تعاونی 2

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلویه وی ای پی مجهز به مانیتوراختصاصی و شارژر

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
وی ای پی مانیتوراختصاصی وشارژر

0 صندلی خالی

2,440,000 ریال

      تاریخ حرکت