قیمت بلیط اتوبوس آبادان تهران

شرکت مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: vip مارال همراه با شارژر
همراه با شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

2,150,000 ریال

شرکت مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: vip مارال همراه با شارژر
همراه با شارژر اختصاصی

6 صندلی خالی

2,150,000 ریال

آسیا سفر آبادان

ترمینال آبادان -> تهران جنوب مهز به شارژر موبایل

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس بی9

0 صندلی خالی

2,150,000 ریال

      تاریخ حرکت