قیمت بلیط اتوبوس آباده تهران

ایران پیما آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس بی 9 تخت شو

6 صندلی خالی

1,850,000 ریال

میهن نور آریا آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

12 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت