قیمت بلیط اتوبوس آباده تهران

ایران پیما آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

8 صندلی خالی

1,400,000 ریال

میهن نور آریا آباده

ترمینال آباده -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس b9R

8 صندلی خالی

1,360,000 ریال

      تاریخ حرکت