بلیط اتوبوس عباس آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال عباس آباد

ترمینال پایانه عباس آباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه عباس آباد01154625399