بلیط اتوبوس آبدانان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آبدانان

ترمینال پایانه آبدانان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه آبدانان08433622318 - 08433624080 - 09189423060 - 09189432318
عدل آبدانان - تعاونی 70843362231809187414570
09187414570
جهانگشت مهر آبدانان _ تعاونی 160843362256508433622565
09181420125