بلیط اتوبوس آق قلا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آق قلا

پایانه (ترمینال) آق قلا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ماهان سفر آق قلا01734531578
پایانه (ترمینال) آق قلا01734531578