قیمت بلیط اتوبوس اهر تهران

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,400,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

6 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت