بلیط اتوبوس اهواز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اهواز

ترمینال پایانه 17 گانه سیاحت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسیا سفر اهواز ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 130613378000606133791948
09378577906
رویال سفر ایرانیان اهواز ترمینال پایانه سیاحت0613378859506133786144
ایران پیما ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 10613378000106133785973
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 1006133780010 - 0613378001709369147713
09369147713
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه سیاحت06133783331 - 0613378000206133772033
09161183116
میهن نور آریا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 40613378000409166200980
09166200980
ایران پیام نو ترمینال پایانه سیاحت0613378001106133781300
ترابر بی تا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 150613378001506133783971
09167753190
جهانگشت مهر ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 160613378001309165015459
09165015459
پیک صبا ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 170613378001206133780408
عدل ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 70613378001606133786065
09166129210
سیروسفر ترمینال پایانه سیاحت0613378000909169140017
09169140017
لوان نور ترمینال پایانه سیاحت - تعاونی 80613378000806133796470
09197446428
ترمینال پایانه سیاحت0613378001509307250771
09307250771
آریاسفر ترمینال سیاحت0613378000709161184688
09161184688
گیتی پیما ترمینال سیاحت0613378000509163117261
09163117261
پی ام تی ترمینال سیاحت0613378000309360979470
09360979470

ترمینال پایانه تپه شرق

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا ترمینال پایانه تپه - تعاونی 150613228939309167772702
09167772702
آسیا سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 1309163077569 - 06132287193 - 0613228906809167772702
09167772702
ترمینال پایانه تپه اهواز0613228878409163114756
09163114756
ایران پیما ترمینال پایانه تپه - تعاونی 106132287141-209167772702
09167772702
عدل ترمینال پایانه تپه - تعاونی 706133788616 - 0613228992609163114756
09163114756
لوان نور ترمینال پایانه تپه - تعاونی 80613291055009167772702
09167772702
تک سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 100613228405509163114756
09163114756
آریا سفر ترمینال پایانه تپه - تعاونی 110613228744109167772702
09167772702
گیتی پیما ترمینال پایانه تپه0613291054909163114756
09163114756
پیک صبا ترمینال پایانه تپه - تعاونی 120613228731009167772702
09167772702
همسفر ترمینال پایانه تپه06132277811 - 0613227783009167772702
09167772702
رویال سفر ترمینال پایانه تپه06132289706-709163114756
09163114756
سیرو سفر ترمینال پایانه تپه0613228405509163114756
09163114756
سفرگستر ترمینال پایانه تپه0613228682709167772702
09167772702
بی نظیر گلستان ترمینال پایانه تپه0613228969009163114756
09163114756

ترمینال پایانه زاگرس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه زاگرس اهواز06132245209 - 06132246976