بلیط اتوبوس الشتر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال الشتر

ترمینال پایانه الشتر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه الشتر06632529392