بلیط اتوبوس علی آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال علی آباد

ترمینال پایانه علی آباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه علی آباد کتول01734238818