قیمت بلیط اتوبوس شیراز امیرکبیر دهدشت

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۱نفره

0 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 22:15

اتوکار: SCANIA 44

24 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت