قیمت بلیط اتوبوس آمل کرج

همسفر آمل

ترمینال آمل -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

11 صندلی خالی

650,000 ریال

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 11:30

اتوکار: وی ای پی ۳۰ صندلی

4 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر آمل

ترمینال آمل -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

9 صندلی خالی

770,000 ریال

      تاریخ حرکت