قیمت بلیط اتوبوس آمل تهران

میهن نور آمل

ترمینال آمل -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

770,000 ریال

میهن نور آمل

ترمینال آمل -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:20

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

28 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت