بلیط اتوبوس آنکارا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آنکارا

ترمینال پایانه آنکارا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه آنکارا
تابان سیر آنکارا003741058088