بلیط اتوبوس آق بابا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آق بابا

پایانه (ترمینال) آق بابا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) آق بابا