بلیط اتوبوس اراک اصفهان

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس scania maralکلاسیک

5 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

اراک -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:45

اتوکار: Scania 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس scania maral vipتخت شو

15 صندلی خالی

810,000 ریال

      تاریخ حرکت