قیمت بلیط اتوبوس اراک اصفهان

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس scaniaکلاسیک

0 صندلی خالی

570,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس scania maral vipتخت شو

8 صندلی خالی

690,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس scaniaکلاسیک

0 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت