قیمت بلیط اتوبوس اراک کرج

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

11 صندلی خالی

900,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12 صندلی خالی

900,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

12 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت