قیمت بلیط اتوبوس اراک تهران

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس scania maral32
جنوب////افسریه/////تهران پارس

0 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا اراک

ترمینال مرکزی -> تهران پارس

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس scania maral32
جنوب////افسریه/////تهران پارس

0 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما اراک

ترمینال مرکزی -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس سوپر وی ای پی تخت شو

18 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت