بلیط اتوبوس اردبیل و شماره شرکت های مسافربری ترمینال اردبیل

ترمینال پایانه بزرگ اردبیل

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیما سفر اردبیل04533816823
آسان سفر اردبیل - تعاونی 1004533813233 - 0453381779304533813223
09358543486
سیر و سفر اردبیل04533813135-7 - 0453381150804533813800
آرتا سبلان اردبیل04533813780-304533817971
آسیا سفر اردبیل - سبلان تور - تعاونی 130453381391904533813919
09146833153
عدل اردبیل - تعاونی 704533811918 - 0453381383804533811918
09148095681
ایران پیمان اردبیل0453381377504533813775
09149675750
میهن نور آریا اردبیل - تعاونی 404533818170 -0453382377804533818170
09147539158
سفر سیر آریا اردبیل - تعاونی 30453381377209148390867
09148390867
رویال سفر اردبیل04533813291 - 0453381337409147428184
09147428184
ترابر بی تا اردبیل - تعاونی 1504533813770 - 0453381376909116977054
09116977054
سرچم آزاد اردبیل - تعاونی 14 پارسیان04533818057 - 0453381329109149556203
09149556203
آسوده سفر اردبیل0453381954104533819541
09355040155
ترمینال پایانه اردبیل04533816874
همسفر اردبیل - تعاونی 1604533810084-504533810085
09143539670
ایران پیما اردبیل - تعاونی 10453382193104533821931
09120879315
آریا سفر اردبیل - تعاونی 110453381193304533811933
جوان سیر ایثار اردبیل04533816692
اردبیل تند پویان اردبیل0453382193109120879315
09120879315

      تاریخ حرکت