قیمت بلیط اتوبوس اردبیل ساری

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

20 صندلی خالی

1,250,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

38 صندلی خالی

950,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

ساری

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تکصندلی

8 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت