قیمت بلیط اتوبوس اردبیل ساری

آرتا سبلان

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 17:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

20 صندلی خالی

1,235,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 20:00

اتوکار: MAN classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

16 صندلی خالی

1,625,000 ریال

آرتا سبلان

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 20:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

34 صندلی خالی

1,235,000 ریال

      تاریخ حرکت