قیمت بلیط اتوبوس اردبیل تبریز

تعاونی 10(مارال سیر)

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1

23 صندلی خالی

570,000 ریال

ايران پيمان

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

39 صندلی خالی

440,000 ریال

ايران پيمان

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 15:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

39 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت