قیمت بلیط اتوبوس اردبیل تبریز

تعاوني 10 مارال سير

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 06:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

440,000 ریال

ايران پيمان

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 06:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

43 صندلی خالی

440,000 ریال

تعاوني 10 مارال سير

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت