قیمت بلیط اتوبوس اردبیل تبریز

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

340,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

24 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> تبریز

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

340,000 ریال

      تاریخ حرکت