بلیط اتوبوس اردبیل تهران

سرچم آزاد (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

1,600,000 ریال

تعاونی 10(مارال سیر)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,920,000 ریال

تعاونی 17(سبلان تور)

اردبیل -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو

7 صندلی خالی

1,920,000 ریال

      تاریخ حرکت