قیمت بلیط اتوبوس اردکان تهران

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه شرق(تهران), قم

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

4 صندلی خالی

1,140,000 ریال

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

4 صندلی خالی

1,140,000 ریال

همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران), قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

4 صندلی خالی

1,140,000 ریال

      تاریخ حرکت