قیمت بلیط اتوبوس عسلویه همدان

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> همدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن تماس/09399599931

22 صندلی خالی

2,200,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> همدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:40

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

16 صندلی خالی

3,750,000 ریال

      تاریخ حرکت