قیمت بلیط اتوبوس عسلویه شهرکرد

رویال سفر ایرانیان

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
09172290320

8 صندلی خالی

2,250,000 ریال

آسيا سفر

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن رزرو 09170770917

14 صندلی خالی

2,250,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1401/07/12 ساعت 19:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن رزرو 09172290320

9 صندلی خالی

2,250,000 ریال

      تاریخ حرکت