بلیط اتوبوس عسلویه شیراز

تک سفر ایرانیان

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مجهز به یو اس پی/09399599931

2 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

7 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهز به یو اس پی/09399599931

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت