قیمت بلیط اتوبوس عسلویه شیراز

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
ازمسیرجم شیراز 09399599931

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهز به یو اس پی/09399599931

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت