قیمت بلیط اتوبوس عسلویه تهران

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

13 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس بی9

2 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 16:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن رزرو09170770917

12 صندلی خالی

2,500,000 ریال

      تاریخ حرکت