بلیط اتوبوس آستارا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال آستارا

ترمینال پایانه آستارا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا آستارا (تعاونی 15)0134483324201344833242
آریا سفر آستارا - تعاونی 110134483572501344835725
سپهر آسیا آستارا0134483239801344832398
09111825038
عدل آستارا - تعاونی 70134483267701344832677
ترمینال پایانه آستارا01344832398-