بلیط اتوبوس ازنا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ازنا

ترمینال پایانه ازنا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه ازنا06643422602-
پیک معتمد ازنا06643422602-
ایران پیما ازنا06643439999-