بلیط اتوبوس بابل و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بابل

ترمینال پایانه بابل

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر بابل0113219244909357575474
09357575474
سیروسفر بابل0113227100009357575474
09357575474
ایران پیما بابل - تعاونی 10113227777709357575474
09357575474
همسفر چابکسواران بابل0113219270109357575474
09357575474
آفتاب سیر بابل0113227810409357575474
09357575474
پیک معتمد بابل - تعاونی 20113227940409357575474
09357575474
ترابر بی تا بابل - تعاونی 150113227810909357575474
09357575474
آرتا سبلان بابل0113204432409357575474
09357575474
ترمینال پایانه بابل0113219202009357575474
09357575474
گیتی پیما بابل0113204197909357575474
09357575474