قیمت بلیط اتوبوس بابل تهران

موسسه مسافربری همسفر چابکسواران بابل

بابل -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:40

اتوکار: اسکانیا وی آی پی(مارال)
شماره صندلي صحيح نيس ممكنه جابجا شويد.01132044309

7 صندلی خالی

700,000 ریال

رويال سفر

بابل -> شهريار

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: 25 نفره (VIP)

4 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:45

اتوکار: Scania

2 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت