بلیط اتوبوس بابلسر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بابلسر

ترمینال پایانه بابلسر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
همسفر چابکسواران بابلسر0113533100009119074824
09119074824
رویال سفر بابلسر0113525280009119074824
09119074824
ایران پیما بابلسر - تعاونی 10113533100009119074824
09119074824
پیک معتمد بابلسر - تعاونی 20113533100009119074824
09119074824
ترمینال پایانه بابلسر0113536569109119074824
09119074824