بلیط اتوبوس بدره و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بدره

ترمینال پایانه بدره

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه بدره08435722700-
عدل بدره - تعاونی 70843572270008635722700
09183415070