قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس کرمانشاه

عدل بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

0 صندلی خالی

4,500,000 ریال

عدل بندرعباس

بندرعباس -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
07633621009

0 صندلی خالی

4,500,000 ریال

      تاریخ حرکت