قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس میبد

جهان گشت مهر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس بی 9-وی ای پی

19 صندلی خالی

2,015,000 ریال

شرکت میهن نور بندرعباس

بندرعباس -> میبد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

1,100,000 ریال

جهان گشت مهر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس بی 9-وی ای پی

20 صندلی خالی

2,015,000 ریال

      تاریخ حرکت