بلیط اتوبوس بندرانزلی و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بندرانزلی

ترمینال پایانه بندر انزلی

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
رویال سفر بندرانزلی0134443544001344443060
09116287184
عدل سفر انزلی - تعاونی 70134442213201344422132
ترابر بی تا انزلی - تعاونی 150134443208001344432660
09133419812
همسفر چابکسواران انزلی0134442488801344432120
ترمینال پایانه بندرانزلی01344432080-