قیمت بلیط اتوبوس بندرانزلی تهران

ترابر بی تا تعاونی 15

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابر بی تا تعاونی 15

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

2 صندلی خالی

850,000 ریال

ترابر بی تا تعاونی 15

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

2 صندلی خالی

850,000 ریال

      تاریخ حرکت