قیمت بلیط اتوبوس بندرانزلی تهران

ترابر بی تا تعاونی 15

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

1 صندلی خالی

1,150,000 ریال

ترابر بی تا تعاونی 15

بندرانزلی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

6 صندلی خالی

950,000 ریال

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیامارال وی.ای.پی

3 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت