قیمت بلیط اتوبوس بهبهان تهران

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان

شنبه

1401/09/05 ساعت 14:30

اتوکار: مارال۲۵نفرهV.I.P مانیتوردار
مسیرحرکت:یاسوج-اصفهان

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), اندیمشک

شنبه

1401/09/05 ساعت 15:30

اتوکار: مارال( ۲۵ نفره)
مسیرحرکت: اهواز اندیمشک

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان

شنبه

1401/09/05 ساعت 16:30

اتوکار: درسا۲۵نفرهV.I.P مانیتوردار
مسیرحرکت:یاسوج-اصفهان

0 صندلی خالی

2,860,000 ریال

      تاریخ حرکت