قیمت بلیط اتوبوس بیرجند کرمان

میهن نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,120,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارالvip25

17 صندلی خالی

1,120,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرمان

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس بی آر9

36 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت