قیمت بلیط اتوبوس بیرجند کرمان

میهن نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

16 صندلی خالی

1,950,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی

0 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت