بلیط اتوبوس بجنورد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بجنورد

ترمینال پایانه بجنورد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر بجنورد0583225306609383228503
09383228503
پیک معتمد بجنورد - تعاونی 20583225060009383228503
09383228503
ایران پیما بجنورد - تعاونی 105832253336-0583225200209383228503
09383228503
ترابر بی تا بجنورد - تعاونی 150583225343409383228503
09383228503
تک سفر ایرانیان بجنورد0583272050009383228503
09383228503
میهن نور آریا بجنورد - تعاونی 40583225218509383228503
09383228503
ترمینال پایانه بجنورد0583225200209383228503
09383228503