قیمت بلیط اتوبوس بجنورد تهران

موسسه شماره 2 پیک معتمد بجنورد

بجنورد -> شهریار

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, پایانه شرق تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو۳۲نفره ازمسیر مازندران

9 صندلی خالی

1,660,000 ریال

ایران پیما بجنورد

بجنورد -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:00

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، مدیریت تاتاری(05832253336)

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما بجنورد

بجنورد -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، مدیریت تاتاری(05832253336)

39 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت