قیمت بلیط اتوبوس بروجرد تهران

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

شنبه

1400/09/13 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
5درصد تخفیف

23 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی مارال
همراه باماسک/دستکش/پدالکلی

24 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی مارال
همراه باماسک/دستکش/پدالکلی

24 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت