قیمت بلیط اتوبوس بروجرد تهران

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

واوان, کهریزک, واوان, قم, تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: vipمانیتوردارتخت شو۲۵نفره
undefined

8 صندلی خالی

1,220,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی(تهران)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, واوان, کهریزک, واوان, قم

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: vipمانیتوردارتخت شو۲۵نفره
undefined

8 صندلی خالی

1,220,000 ریال

1,159,000 ریال
ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), قم, تهرود

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیامارال

33 صندلی خالی

740,000 ریال

      تاریخ حرکت