قیمت بلیط اتوبوس بشرویه تهران

شرکت مسافربری گیتی نورد بشرویه

بشرویه -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو(VIP)
بلوارانقلاب انقلاب 4تلفن05632788400

12 صندلی خالی

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال
شرکت آریا سفرآسیا شماره 11 شعبه بشرویه

بشرویه -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 16:30

اتوکار: ۲۵ نفره تخت شو(VIP)
آدرس:بلوار سپهبد شهید سلیمانی-تلفن دفتز:05632768009

6 صندلی خالی

2,640,000 ریال

2,244,000 ریال

      تاریخ حرکت