بلیط اتوبوس بویین زهرا و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بویین زهرا

ترمینال پایانه بویین زهرا

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه بویین زهرا02834223250-