بلیط اتوبوس بوکان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بوکان

ترمینال پایانه بوکان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سعادت بوکان - تعاونی 70444623291109144855722
09144855722
گیتی پیما بوکان04446270077 - 0444627005504446238035
09380492915
ایران پیما بوکان - تعاونی 10444628577709143801255
09143801255
ترمینال پایانه بوکان04436285777-