قیمت بلیط اتوبوس بوکان تهران

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال۲۵ نفرهVIP
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

17 صندلی خالی

1,690,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

38 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت گیتی پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 20:30

اتوکار: هیوندای
محل سوارشدن پایانه بزرگ بین شهری 04446233428

16 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت