قیمت بلیط اتوبوس بوکان تهران

تعاونی 7 عدل

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو.مانیتوردار

25 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 7 عدل

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو.مانیتوردار

19 صندلی خالی

1,690,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک ایران پیما بوکان

بوکان -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 22:00

اتوکار: مارالV.I.Pمانیتوردار
بلوارمیاندوآب پایانه مرکزی تعاونی یک04446254000

14 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت