قیمت بلیط اتوبوس چالوس اردبیل

شرکت همسفر چابکسواران چالوس

چالوس -> تبریز

شهرهای بین راهی

اردبیل

جمعه

1400/09/12 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

2 صندلی خالی

1,235,000 ریال

      تاریخ حرکت